Om du har viktig och relevant extra information, kan du skriva in den i rutan Övrigt i
ansökningsblanketten.