Övrigt 2018-01-25T13:24:49+00:00
Kjellbergska flickskolans kamratförening

Övrigt

Tidigare elever vid Kjellbergska flickskolan har bildat en kamratförening.Läs mer på www.kjellbergare.se

Se även skriften Kjellbergare, om en flickskola. Red Helena Jos Person. Göteborg 2010