Frågor och svar2018-05-04T10:14:29+02:00

Frågor och svar

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna gällande stipendiet för Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer.

Har du ytterligare frågor gällande stipendiet kan du skicka dessa via e-post.

Mer information finns under menyn kontakt.

Hur länge sparas mina personuppgifter?2019-04-15T11:30:15+02:00

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva dina förutsättningar att erhålla ett stipendium och för övrig stipendieadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om stipendium beviljats sökande max antal gånger kommer personuppgifterna vara lagrade tills det sista stipendiet har tilldelats. Därefter raderas personuppgifterna. Personuppgifter kommer även att raderas om sökande uppnått max ålder för tilldelning av stipendium. Om stipendium inte beviljas kommer personuppgifterna att raderas när sökande har uppnått max ålder för att på nytt söka stipendium. Sökande kan även begära av Stiftelsen att personuppgifter raderas innan ovanstående kriterier har uppnåtts.

Vill du radera eller begära ut dina personliga uppgifter från stiftelsens dataregister, behöver du fylla i ett dokument med din begäran.

Dokument: Radera personuppgifter

Se även punkt 1.18 i Manual för ansökan.

Varför måste jag bifoga identitetshandling?2018-05-02T14:41:23+02:00

En godkänd svensk identitetshandling måste bifogas din ansökan för att styrka din identitet som sökande av stipendiet.

Godkända legitimationer

  • ID-kort utfärdat av Skatteverket
  • Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis
  • Svenskt körkort
  • Svenskt EU-pass
Kan jag använda utdrag från databasen ”Studera” som dokumentation?2017-01-03T15:05:18+01:00

Bara om du ser till att namn, personnummer finns med och att någon intygar att uppgifterna är giltiga.

Jag har fått stipendium tidigare. Måste jag skicka in alla dokument en gång till?2017-01-03T15:04:45+01:00

Tänk på att stiftelsen under tid kan ändra sina regler för att Du ska kunna komma ifråga för ett stipendium.
Du måste ex se till att slutbetyg både från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun har skickats in även om detta inte krävdes då du ansökte förra gången.
Generellt gäller att insända dokument finns kvar i sex år räknat från ansökningsåret.
Vet du med dig att dina insända dokument är äldre än så, vänligen skicka in dina dokument på nytt.
För information om beslut behövs också uppgift om eventuellt nytt mobiltelefonnummer, ny e-postadress, ändrat bankkonto etc.

Bör jag skriva ett personligt brev?2017-01-03T15:03:33+01:00

Om du har viktig och relevant extra information, kan du skriva in den i rutan Övrigt i
ansökningsblanketten.

Är min ansökan rätt ifylld? Räcker det som jag har skrivit för att jag ska få stipendium?2017-01-03T15:03:11+01:00

All bedömning av ansökningarna sker efter 31 augusti. Inga förhandsbesked lämnas.

Hur vet jag att min ansökan för året har skapats och registrerats?2019-04-15T11:02:16+02:00

Logga in på ditt konto och se under skapade ansökningar.
Om exempel ”Min ansökan ” är synlig är din ansökan registrerad.
Det är ditt eget ansvar att se till att din ansökan är registrerad och komplett ifylld.

Ska jag redovisa alla kurser, studier, arbeten?2017-01-03T15:02:18+01:00

Nej. Bara det som är relevant för de studier du söker stipendium för.

Kan jag få stipendium för doktorandstudier?2017-01-03T09:56:19+01:00

Nej, du kan inte få stipendium om du innehar doktorandtjänst.

Kan jag få stipendium för studier på folkhögskola?2017-01-03T09:48:37+01:00

Ja. T.ex. för förberedande konstnärlig utbildning eller för utbildning inom foto, data.
Däremot ges inte stipendium för studier som motsvarar gymnasieutbildning

Till toppen