All bedömning av ansökningarna sker efter 31 augusti. Inga förhandsbesked lämnas.