Tänk på att stiftelsen under tid kan ändra sina regler för att Du ska kunna komma ifråga för ett stipendium.
Du måste ex se till att slutbetyg både från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun har skickats in även om detta inte krävdes då du ansökte förra gången.
Generellt gäller att insända dokument finns kvar i sex år räknat från ansökningsåret.
Vet du med dig att dina insända dokument är äldre än så, vänligen skicka in dina dokument på nytt.
För information om beslut behövs också uppgift om eventuellt nytt mobiltelefonnummer, ny e-postadress, ändrat bankkonto etc.