En godkänd svensk identitetshandling måste bifogas din ansökan för att styrka din identitet som sökande av stipendiet.

Godkända legitimationer

  • ID-kort utfärdat av Skatteverket
  • Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis
  • Svenskt körkort
  • Svenskt EU-pass