Ja. T.ex. för förberedande konstnärlig utbildning eller för utbildning inom foto, data.
Däremot ges inte stipendium för studier som motsvarar gymnasieutbildning