Övrigt 2017-01-12T13:18:57+00:00
Kjellbergska flickskolans kamratförening

Övrigt

Tidigare elever vid Kjellbergska flickskolan har bildat en kamratförening.Läs mer på www.kjellbergare.se

Se även skriften Kjellbergare, om en flickskola. Red Helena Jos Person. Göteborg 2010